Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 9. ve 10. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanmaktadır.

Okula başladıkları andan itibaren öğrenciler, Akademik Kur Sistemi ile ilgili branşlarda her konu ve kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik beceriler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.

Akademik Kur Sistemi ile akademik düzeylere göre gruplar (esnek sınıflar) oluşturulmaktadır. Derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan sınıflarda pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her sınıf düzeyinde okul mevcuduna göre akademik düzey grupları (temel düzey, yeterli düzey, ileri düzey) oluşturulur.

 

ASDF nedir?

Uğur Okulları öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar,öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alarak en iyi eğitim verilir.Öğrenciler YGS-LYS sınavlarına hazırlarken ihtiyaç duydukları eğitimi alır.

Uğur Okulları, öğrenci sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve kişisel gelişim odaklı projeleri,sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve kişisel gelişim odaklı projeleri destekler

Olumlu düşünme,duyguları yönetme,benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır.Her öğrenciye özgü 3 Danışman ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmalarını,kültürel projeleri,sosyal oluşturulur.

Öğrencilerin bireysel gelişim dönemleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Öğrencilerin kendi yaş grubuna uygun becerilerini sergileyeceği fiziksel aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir.

 

Kur Ölçme ve Değerlendirme

Her yıl 4 defa AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı) uygulanır. Her dersten en az 3’er Değerlendirme/Tamamlama çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; ÜGDS (Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her sınav sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.

Uğur Okullarında her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası (AGD) ile takip edilir. Öğretmen ve ebeveynler öğrencinin gelişimini portfolyo dosyasından takip edebilir.

 

ANALATİK DÜŞÜNCENİN EĞİTİMİ: STEM

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, bir derste edinilen kazanımların diğer dersler ile nasıl birleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Bireysel olarak ya da grup arkadaşları ile çalışarak hayat ile ilişkilendirilen problemlere teknoloji ve mühendislik temelli pratik çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı, analitik düşünebilme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında, öğrenci ve öğretmenler teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını U-FABLAB adı verilen atölyede yürütür