UĞUR KARİYER MERKEZİ HK.

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen ve 4 yaş grubundan itibaren kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik hizmeti sunan Uğur Kariyer Merkezi, öğrencilerin kariyer planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçları kullanarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla yönlendirme hizmeti verir. Dünyada uygulanan eğitim sistemlerini inceleyerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Her Öğrenciye Özel, Alanında Uzman 3 Danışman

Uğur Kariyer Merkezi ile her öğrenci mentor, bireysel danışman, eğitsel danışman olmak üzere alanında uzman 3 danışman tarafından izlenir:

 1. Mentor

Kariyer hedeflerini belirleme, mesleklerle tanışma, kariyer portfolyoları çalışmalarını yaparak üniversiteye giriş sınav sistemi ve test teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirir.

 1. Bireysel Danışman

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek psiko-sosyal-davranışsal gelişimlerine yardımcı olur.

 1. Eğitsel Danışman

Öğrencinin sınıf içi tutumları, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, problem çözme yeteneği gibi okuldaki sosyal davranışlarını inceler.

Uygulamalı Rehberlik Hizmetleri

 • Sosyal Sorumluluk Gelişimi

Uğur Okulları ve SosyalBen Akademi iş birliği ile Uğur öğrencileri, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, duyarlı bireyler olarak yetişir. Teorik ve uygulamalı sosyal sorumluluk derslerinde projeler geliştirir, toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde gönüllü olarak harekete geçer. Sosyal sorumluluk çalışmalarını içeren CV ile tüm dünyada fark yaratır. Uğurlu olmanın ayrıcalıklarını sadece akademik başarılarıyla değil, topluma katkılarıyla da gösterir.

 • Kişisel Gelişim

Uğur Okullarında Rehberlik Hizmetleri, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla her öğrenciye özel programlar geliştirir. Kişiye Özel Gelişim Programı’nda öğrencinin kişisel gelişim haritası, ilgi ve yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, iletişim gücü ve akademik gelişimi izlenir.

 • Oyunlu Beceri Geliştirme

Oyunlu Rehberlik Hizmetleri ile bireysel olarak öğrencinin geleceğe hazırlanmasında gerekli olan yeterlilik alanları belirlenir. Oyunlu rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin aktif katılımlı, sorgulayıcı ve üretken bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

 • Yüzyıl Becerileri Geliştirme

Uğur Okullarında geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirme hedefiyle ortaokulda akademik ders ve rehberlik çalışmaları birleştirilerek, 21. yüzyıl becerileri kazandırılır.

 1. Yüzyıl Becerileri:
 2. Düşünme Yollarını Kullanma Becerileri
 3. Çalışma Yollarını Kullanma Becerileri
 4. Çalışma Araçlarını Kullanma Becerileri
 5. Yaşam Becerileri