JOB SHADOWİNG

Job Shadowing (Gölge Çalışan) uygulaması öğrencinin, istediği meslekten bir uzmanın yanına staja gönderilip gözlem ve çalışma yaptığı bir uygulamadır.